Trump cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ

Trump tuyên bố không cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào. “Sau khi tham vấn với các tướng và chuyên gia quân sự, tôi tuyên bố rằng chính phủ Mỹ sẽ không chấp nhận hoặc cho phép người chuyển giới nào phục vụ trong quân đội Mỹ, dưới bất kỳ hình thức nào”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 viết trên Twitter, theo Reuters. “Quân đội của chúng ta phải tập trung vào chiến thắng mạnh mẽ và dứt…

Read More